INFO

Støren Sportsskytterklubb

Trenings kveld:

Vi er inne til snøen er borte og veien er tørket opp. Furukollen benyttes da på en skyte dag i uken. (Beskjed kommer på banen og Facebook)

 

I sommer har klubben trening på Mandag (INNE) og Onsdag (UTE).

Begger dager fra kl. 18:00 og varer fram til ca. kl. 20:00.

Luftbanen benyttes på inne dagen.

 

Alle banenen er nå i normal drift. Luft og .22 på vanlige treningskvelder.

OBS! Se i termin listen for Sør-Trøndelag om det er stevner.

 

LINK TIL KART!

Nytt klubbhus / Innendørs bane!

 

Høsten 2015 har kubben investert i ett hus for inne baner, en luft bane og en krutt bane for .22.

 

Luftbanen er nå utvidet fra 6 til 8 skiver, den har også plass bak skytter som vi savnet på gammelbanen. Elektroniske skiver fra Megalink for 10 meter med innebygd LED belysing.

 

Kruttbanen ble utvidet fra 4 til 5 skiver.

Banen er for kaliber .22 L.R. og har elektroniske skiver.

 

 

 

Adresser:

 

Besøksadresse:

Støren Sportsskytterklubb

Veta 10

 

7290 STØREN

 

 

E-Post / Mail:

Styre:

 

Leder:

Arild Inge Wollan

N-Leder:

Britt Elena Wollan

Sekreter/Web:

Roar Haugan

Kasserer:

Kenneth Pedersen Hopstad

Banemester:

Jostein Engesmo

Styremedlem:

Lise Bach

Styremedlem:

Einar Morten Landsem

 

 

Copyright © 2018 All Rights Reserved - Støren SSK