StartSide

Støren Sportsskytterklubb

Aktuell INFO:

Vi har 2 skytebaner i første etasje, 8 Megalink skiver på 10 meter luft og 5 megalink skiver på krutt banen, cal opp til og med .32. I andre etasje har vi konferanse rom til 65 personer å 2 sett med luft fallfigur + skytesimulator.

Nå har vi LIVE Visning (Trenign og Stevner)

Velkommen til

Vinterfeltcup Innendørs

 

I 2019 med start 4. runde den 12. januar kl. 10.

5. runde den 2. mars - 6. og siste runde den 6. april

 

Premie uttdeling og trekking av gavepremier på siste dag.

 

"LIVE" Felt (Dagens) LINK

Mesteskap: 2019

Feltpistol 1FGMRSRSP KM 1SPSR 08.06.2019 10:00 Furukollen

 

 

Stevner Støren Sportsskytterklubb 2019:

Stevne navn / Type:

Feltpistol 1FGRSRSP

Luftpistol 3A

Luftsprint 3D

NAIS 8F

Luftpistol 3A

Hurtigpistol 7F

Luftpistol 3A

NAIS 8F

Luftpistol 3A

Hurtigpistol 7F

Feltpistol 1FGRSRSP

Luftpistol 3A

Spintluft 3D

NAIS 8F

Luftpistol 3A

Hurtigpistol 7F

Luftpistol 3A

Feltpistol 1FGRSRSP

Luftpistol 3A

Spintluft 3D

Luftpistol 3A

Standardpistol 5

Luftpistol 3A

Standardpistol 5

Luftpistol 3A

NAIS 8F

Luftpistol 3A

Standardpistol 5

NAIS 8F

Feltpistol 1FGMRSRSP KM 1SPSR

Feltpistol 1S

VM Finpistol 6F

NAIS 8F

VM Finpistol 6F

NAIS 8F

Feltpistol 1FGMR

Feltpistol 1FGRSRSP

Luftpistol 3A

Spintluft 3D

NAIS 8F

Luftpistol 3A

Hurtigpistol 7F

NAIS 8F

Luftpistol 3A

Hurtigpistol 7F

Luftpistol 3A

Spintluft 3D

Feltpistol 1FGRSRSP

Luftpistol 3A

Spintluft 3D

Feltpistol 1FGRSRSP

Luftpistol 3A

Luftpistol, Standard 3C

VM Finpistol 6F

 

Dato:

12.01.2019

12.01.2019

12.01.2019

14.01.2019

14.01.2019

14.01.2019

02.02.2019

11.02.2019

11.02.2019

11.02.2019

02.03.2019

02.03.2019

02.03.2019

11.03.2019

11.03.2019

11.03.2019

25.03.2019

06.04.2019

06.04.2019

06.04.2019

08.04.2019

08.04.2019

22.04.2019

22.04.2019

24.04.2019

24.04.2019

13.05.2019

13.05.2019

13.05.2019

08.06.2019

09.06.2019

17.06.2019

17.06.2019

19.06.2019

19.06.2019

25.08.2019

12.10.2019

12.10.2019

12.10.2019

14.10.2019

14.10.2019

14.10.2019

13.11.2019

13.11.2019

13.11.2019

14.11.2019

14.11.2019

23.11.2019

23.11.2019

23.11.2019

14.12.2019

28.12.2019

28.12.2019

28.12.2019

 

Starttid:

10:00

10:00

14:00

18:00

18:30

19:30

10:00

18:00

18:30

19:30

10:00

10:00

14:00

18:00

18:30

19:30

18:30

10:00

10:00

14:00

18:30

18:30

18:30

18:30

18:30

18:30

18:30

18:30

20:00

10:00

10:00

18:00

20:30

18:00

20:30

09:00

09:00

10:00

14:00

18:00

18:30

19:30

18:00

18:30

19:30

10:00

14:00

10:00

10:00

14:00

10:00

12:00

12:00

12:00

 

Sted:

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Furukollen

Furukollen

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Furukollen

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

Støren Skytesenter

 

Copyright © 2019 All Rights Reserved - Støren SSK